Geodetické práce v katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu
Zeměměřič


Nabídka geodetických služeb


Vyhotovení geometrického plánu pro:

 • vyznačení budovy pro zápis do katastru nemovitostí

 • vyznačení garáže nebo menší stavby

 • rozdělení pozemku

  Pokud prodáváte, kupujete nebo třeba jen směňujete část nemovitosti, je potřeba oddělit tuto část geometrickým plánem a sepsat s druhou stranou patřičnou smlouvu. Dále je potřeba provést tzv. vklad do katastru nemovitostí za účelem změny vlastníka nemovitostí dle sepsané smlouvy. To musí provést jeden z vlastníků nebo zmocněnec na základě plné moci.
 • doplnění katastrální mapy o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným
  způsobem

  Některé nemovitosti jsou vedeny v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Co to znamená? Pokud si vyžádáte na katastrálním úřadě informace o takovéto nemovitosti, zjistíte jejího vlastníka, výměru apod., ale nezjistíte, kde se tato nemovitost nachází, neboť není zakreslena v katastrální mapě a její hranice jsou v terénu většinou neznatelné. Nemovitost je ale zakreslena v dřívějším katastrálním operátu (např. Pozemkový katastr, Evidence nemovitostí). Nejrychlejší variantou, jak její hranice zobrazit v katastrální mapě a následné vytyčení v terénu je vyhotovení geometrického plánu.

 • vymezení rozsahu věcného břemeneIng. Lukáš Freiberg, Hajany 65, tel.: 721 943 837, email: geodethajany@seznam.cz