Geodetické práce v katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu
Zeměměřič


Nabídka geodetických služeb


Vytyčení hranice pozemku:

Hranice nemovitostí zobrazené v katastrální mapě mají různou přesnost. V terénu to může znamenat rozdíl i 2 m. Pokud tedy nevíte, kde přesně máte hranice, lze je samozřejmě v terénu vytyčit. Nabízím dvě možné varianty vytyčení:

  • vytyčení stávající hranice bez upřesnění

    V tomto případě by se jednalo o vytyčení s přesností vedenou v katastru nemovitostí, nedošlo by k upřesnění hranic.

  • vytyčení stávající hranice i její zpřesnění a vyhotovení geometrického plánu

    Pokud máte zájem o zpřesnění hranic Vašich pozemků, mějte na paměti, že bude potřeba souhlasu všech vlastníků sousedních pozemků, které se dotýkají Vaší hranice, tudíž tato hranice je i jejich hranicí.

    Jestliže jste v rozepři s Vaším sousedem ohledně průběhu hranice mezi Vašimi pozemky, lze to vyřešit vytyčením a případným upřesněním této hranice.

Ing. Lukáš Freiberg, Hajany 65, tel.: 721 943 837, email: geodethajany@seznam.cz