721 943 837

Vítejte na mých webových stránkách. Zabývám se geodetickými pracemi v oblasti katastru nemovitostí, což zahrnuje vyhotovení geometrických plánů, které vám vyhotovím do 14 dnů, vytyčení hranic pozemků a zajistím vám také veškeré geodetické práce potřebné při stavbě rodinného domu.

Poradím vám také, jak postupovat a jaké dokumenty budete potřebovat k úspěšnému zápisu do katastru nemovitostí.

Své služby nabízím soukromým osobám, obcím, stavebním firmám, realitním kancelářím i podnikatelům.

Moje působnost je orientována jen v okrese Brno-venkov.

Případná cena objednaných služeb bude s Vámi dohodnuta individuálně, neboť ji nelze jednoznačně stanovit, protože je závislá na formě katastrální mapy v daném území a rozsáhlosti prací.

Nejsem plátce DPH.

Nabídka služeb

Vyhotovení geometrického plánu pro

vyznačení budovy – budete potřebovat k souhlasu s užíváním stavby (kolaudace) rodinného domu, garáže a jiných staveb.

změnu obvodu budovy – budete potřebovat, pokud jste provedli přístavbu k rodinnému domu nebo jiné stavbě, nebo půdorys vaší stavby neodpovídá aktuálnímu zákresu v katastrální mapě.

rozdělení pozemku – budete potřebovat, pokud třeba prodáváte nebo kupujete část pozemku

vymezení rozsahu věcného břemene – například pro průběh inženýrských sítí, nebo právo přístupu na svůj pozemek přes jiný pozemek.

Vytyčení hranice pozemku

Hranice pozemků zobrazené v katastrální mapě mají různou přesnost. V terénu to může znamenat rozdíl třeba 0.5 m, v některých lokalitách je přesnost i 3 metry.

Pokud tedy nevíte, kde přesně hranice máte, nebo se nemůžete shodnout se sousedem, je lepší provést vytyčení této hranice geodetem.

Chcete stavět rodinný dům?

Pak budete potřebovat:

Zaměření zájmového území pro potřeby projektanta

Pro umístění nové stavby potřebuje projektant polohopisné a výškopisné zaměření stavebního pozemku, průběh přístupové cesty včetně viditelných povrchových znaků inženýrských sítí, na které bude nová stavba připojena. V poslední řadě potřebuje znát průběh vlastnických hranic z aktuální katastrální mapy. Toto vše ode mě obdržíte v elektronické podobě ve formátu dwg.

Vytyčovací práce pro založení základů nebo základové desky

Dle projektové dokumentace je potřeba přesné vytyčení prostorové polohy budoucí stavby.

Kontakt

Ing. Lukáš Freiberg
Hajany 65
664 43 Želešice

IČ: 87307871

Číslo účtu: 1021538066/5500

Mobil: 721 943 837
E-mail: geodethajany@seznam.cz